Ulaganje u sportske građevine

 

 

Objavljen je natječaj za provedbu podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. U okviru ovog tipa operacije su prihvatljiva, između ostaloga, ulaganja u građenje i/ili opremanje sportskih građevina.

 

 

Ulaganje je prihvatljivo u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području jedne jedinice lokalne samouprave.

 

Iznos potpore smije iznositi min. 15.000 EUR, a max. 1.000.000 EUR.

 

Prihvatljivi prijavitelji su:

a) jedinice lokalne samouprave;

b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;

c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola;

d) udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije);

e) vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i;

f) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

 

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u JLS u IV. i V. skupini

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u JLS u III. skupini

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u JLS u I. i II. skupini

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 18. svibnja 2017.

 

Informacije o natječaju nalaze se OVDJE.

 

 http://www.apprrr.hr/podmjera-74---ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu-2049.aspx