JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KRIŽEVACA U 2020. GODINI

 

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu grada Križevaca u 2020. godini.

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku. Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije.

Prijedlozi za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Križevaca za 2020. godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 04.12.2019. godine.
               

Prijedlozi programa za JP u sportu Grada Križevaca za 2020. godinu predaju se na adresu:

 

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI

Trg J.J.Strossmayera 5

48 260 Križevci                         ili osobno u kancelariju ZŠU Križevci

 

   s napomenom:

 

"ZA JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KRIŽEVACA U

2020.GODINI“

 

Rok za prijavu na poziv je 04.12.2019. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj.

 

                   Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

medialibrary/2019/11/1.-Tekst_natjecaja-Poziv_za_prikupljanje_prijedloga_programa_za_izradu_programa_javnih_potreba_u_sportu_grada_križevaca_u_2020._godini.pdf medialibrary/2019/11/2.-Upute_za_prijavitelje_.pdf medialibrary/2019/11/3.-Kriteriji_za_sudjelovanje_u_pozivu_za_prikupljanje_prijedloga_programa_za_izradu_programa_JP__u_sportu_grada_Križevaca_za_2020._godinu.pdf medialibrary/2019/11/4.-opci_podaci_o_nositelju_programa.pdf medialibrary/2019/11/5.-Obrazac_prijave_za_OS_-SPORT_2020.pdf medialibrary/2019/11/6.-Obrazac_A_Trening_i_natjecanja_JP_2020.pdf medialibrary/2019/11/7.-Obrazac_B__Manifestacije_i__sportske_priredbe-_JP_2020.pdf medialibrary/2019/11/8.-Obrazac_C_Sport_i_rekreacija_gradjana_JP_2020.pdf medialibrary/2019/11/9.-Obrazac_D_Usluge_održavanja_sportskih_terna_i_terena_JP_2020.pdf medialibrary/2019/11/10.-Obrazac_E_stipendije_vrhunskim_kategoriziranim_sportašima_JP_2020.pdf medialibrary/2019/11/12._Izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja_-_sport__-_PJP_2020..pdf medialibrary/2019/11/13._Obrazac_SUD_-_uvjerenje_o_nekažnjavanju_-_fizičke_osobe.pdf medialibrary/2019/11/14._Zahtjev_-_porezna_uprava.pdf medialibrary/2019/11/15.-Obrazac_financ_izvjestaja_FIS_-_SPORT_2020..pdf medialibrary/2019/11/16.-Obrazac_proračuna_PRS_-_SPORT_2020.pdf medialibrary/2019/11/17._Izjava_o_neisplati_neoporezivih_primitaka_i_naknada__2020.pdf medialibrary/2019/11/18._Obrazac_zahtjeva_za_isplatom_sredstava.pdf medialibrary/2019/11/11.-Izjava_o_tocnosti_i_istinitosti_podataka_2020.pdf