JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PJP U SPORTU GRADA KRIŽEVACA ZA 2021. GOD

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KRIŽEVACA U 2021. GODINI

 

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu grada Križevaca u 2021. godini.

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku. Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije.

Prijedlozi za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Križevaca za 2021. godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 08.12.2020. godine.
               

Prijedlozi programa za JP u sportu Grada Križevaca za 2021. god. predaju se na adresu:

 

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI

Trg J.J.Strossmayera 5

48 260 Križevci                         ili osobno u kancelariju ZŠU Križevci

 

   s napomenom:

 

"ZA JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KRIŽEVACA U   2021.GODINI“

 

Rok za prijavu na poziv je 08.12.2020. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj.

 

                   Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 

Srdačan pozdrav!

 

Branislav Pengov

Predsjednik ZŠU Križevci

medialibrary/2020/11/1.-Tekst_natjecaja-Poziv_za_prikupljanje_prijedloga_programa_za_izradu_programa_javnih_potreba_u_sportu_grada_križevaca_u_2021._godini.pdf medialibrary/2020/11/2.-Upute_za_prijavitelje.pdf medialibrary/2020/11/3.-Kriteriji_za_sudjelovanje_u_pozivu_za_prikupljanje_prijedloga_programa_za_izradu_programa_JP__u_sportu_grada_Križevaca_za_2021._godinu.pdf medialibrary/2020/11/4.-opci_podaci_o_nositelju_programa.pdf medialibrary/2020/11/5.-Obrazac_prijave_za_OS_-SPORT_2021.pdf medialibrary/2020/11/6.-Obrazac_A_Trening_i_natjecanja_JP_2021.pdf medialibrary/2020/11/7.-Obrazac_B__Manifestacije_i__sportske_priredbe-_JP_2021.pdf medialibrary/2020/11/8.-Obrazac_C_Sport_i_rekreacija_gradjana_JP_2021.pdf medialibrary/2020/11/9.-Obrazac_D_Usluge_održavanja_sportskih_terna_i_terena_JP_2021.pdf medialibrary/2020/11/10.-Obrazac_E_stipendije_vrhunskim_kategoriziranim_sportašima_JP_2021.pdf medialibrary/2020/11/11.-Izjava_o_tocnosti_i_istinitosti_podataka_2021.pdf medialibrary/2020/11/12._Izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja_-_sport__-_PJP_2021..pdf medialibrary/2020/11/13._Obrazac_SUD_-_uvjerenje_o_nekažnjavanju_-_fizičke_osobe.pdf medialibrary/2020/11/14._Zahtjev_-_porezna_uprava.pdf medialibrary/2020/11/15.-Obrazac_financ_izvjestaja_FIS_-_SPORT_2021..pdf medialibrary/2020/11/16.-Obrazac_proračuna_PRS_-_SPORT_2021.pdf medialibrary/2020/11/17._Obrazac_zahtjeva_za_isplatom_sredstava.pdf medialibrary/2020/11/18._ZAHTJEV_ZA_REFUNDACIJU_-_SPECIFIKACIJA_MJESEČNIH_TROŠKOVA.pdf medialibrary/2020/11/Prijedlog_Programa_Javnih_Potreba_Zajednice_športskih_udruga_Križevci_21_-_finalno.pdf