JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PJP U SPORTU GRADA KRIŽEVACA ZA 2022. GOD

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KRIŽEVACA U 2022. GODINI

 

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu grada Križevaca u 2022. godini.

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku. Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije.

Prijedlozi za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Križevaca za 2022. godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 09.12.2021. godine.
               

Prijedlozi programa za JP u sportu Grada Križevaca za 2022. god. predaju se na adresu:

 

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI

Trg J.J.Strossmayera 5

48 260 Križevci                         ili osobno u kancelariju ZŠU Križevci

 

   s napomenom:

 

"ZA JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KRIŽEVACA U   2022.GODINI“

 

Rok za prijavu na poziv je 09.12.2021. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj.

 

                   Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 

Srdačdan pozdrav!

 

Branislav Pengov

Predsjednik ZŠU Križevci