ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA

KRIŽEVCI 

 

 

P R A V I L N I K

O KONTROLI PROGRAMA I NAMJENSKOM TROŠENJU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA 

 

 

Križevci, rujan  2014. god

 

 

 

 

Na temelju članka 47. Statuta Zajednice športskih udruga Križevci, Izvršni odbor Zajednice je  na sjednici održanoj 02.12.2014. godine donio  

 

 

 

PRAVILNIK

O KONTROLI PROGRAMA I NAMJENSKOM TROŠENJU SREDSTAVA

IZ PRORAČUNA GRADA KRIŽEVACA

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom reguliraju se prava i obveze članica Zajednice športskih udruga Križevci

 (u daljnjem tekstu: Zajednica), u svezi provođenja Plana i programa rada (u daljnjem tekstu : Program) i namjenskog trošenja sredstava iz Proračuna grada Križevaca.

 

 

Članak 2.

 

Zajednica športskih udruga grada Križevaca, kao i njene članice dužne su sredstva koja dobiju iz Proračuna grada Križevaca trošiti namjenski, odnosno prema Programu rada i Financijskom planu.

 

 

Članak 3.

 

Program rada za nadolazeću kalendarsku godinu članice Zajednice dostavljaju u pisanom obliku Glavnom tajniku Zajednice, a najkasnije do 15. studenog tekuće godine. Sastavni dio Programa je i Financijski plan za nadolazeću godinu.

 

 

Članak 4.

 

Na osnovu svih pojedinačnih Programa pojedinih članica, Izvršni odbor Zajednice izrađuje Plan i program rada, te Financijski plan za nadolazeću godinu i proslijeđuje ga Skupštini Zajednice na raspravu i usvajanje, a najkasnije do 31.prosinaca tekuće godine.

 

 

Članak 5.

 

Skupština Zajednice konačni prijedlog Programa  i Financijskog plana za nadolazeću kalendarsku godinu prosljeđuje Gradskom vijeću grada Križevaca na raspravu i usvajanje.

 

 

Članak 6.

 

Sve članice Zajednice dužne su do 28. veljače dostaviti izvješće o realizaciji Programa i Financijskog plana za prošlu kalendarsku godinu Glavnom tajniku Zajednice.

- 2 -

 

Članak 7.

 

Kontrolu izvršenja Programa i namjenskog trošenja sredstava  pojedinih članica Zajednice vrši Izvršni odbor Zajednice. Izvršni odbor Zajednice može prihvatiti, poslati na doradu ili odbiti izvješće o izvršenju Programa pojedine članice. Na temelju pojedinačnih izvješća članica, Izvršni odbor Zajednice donosi konačni prijedlog izvršenja Programa i Financijskog plana.

 

Članak 8.

 

Izvršni odbor Zajednice konačni prijedlog Programa  i Financijskog plana za nadolazeću kalendarsku godinu,  prijedlog izvršenja Programa i Financijskog plana, prosljeđuje Skupštini na raspravu i usvajanje.

 

 

Članak 9.

 

Skupština Zajednice konačni prijedlog izvršenja Plana i Financijskog plana prosljeđuje Gradskom vijeću grada Križevaca na raspravu i usvajanje.

 

 

Članak 10.

 

Za davanje tumačenja pojedinih članaka i odredbi ovog Pravilnika nadležan je Izvršni odbor Zajednice športskih udruga Križevaca.

 

 

 

 

                                                                                       Predsjednik Zajednice športskih udruga Križevaca

                                                                                                                 Josip Šikić, prof.