JAVNI POZIV ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA KRIŽEVACA U 2024. GODINIPredmet ovog poziva je prikupljanje prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu grada Križevaca u 2024. godini.

Prijave na Javni poziv ispunjavaju se elektroničkim putem u SOM SPORT NATJEČAJ aplikaciji  - https://som-natjecaj.eu/authentication/login, najkasnije do 23. prosinca 2023. godine zaključno s 24:00 sata.

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 091 510 86 97 ili e-mail: zajednica.kz@gmail.com


Dokumenti:
1. Poziv za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu grada Križevaca u 2024 godini

2. Upute za prijavitelje

3. Kriteriji za sudjelovanje u pozivu za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa JP u sportu grada Križevaca za 2024 godinu

4. Obrazac prijave opci podaci o nositelju programa PJP 2024

5a. Opis programa Programsko_podrucje_A_Treninzi_i_natjecanja_sportasa

5b. Financijski plan PRS Programsko_podrucje_A_TRENINZI_I_NATJECANJA_SPORTASA

6a. Opis programa Programsko_područje_B_ORGANIZACIJA_SPORTSKIH_MANIFESTACIJA_I_PLASMANI

6b. Financijski plan Programsko_područje_B_ORGANIZACIJA_SPORTSKIH_MANIFESTACIJA_I_PLASMANI

6c. Opisno izvjesce Programsko_područje_B_ORGANIZACIJA_SPORTSKIH_MANIFESTACIJA_I_PLASMANI

6d. Financijsko izvjesce Programsko_područje_B_ORGANIZACIJA_SPORTSKIH_MANIFESTACIJA_I_PLASMANI

6e. Zahtjev za isplatom sredstava Programsko_podrucje_B

7a. Opis programa i Financijski plan Programsko_područje_C-SPORTSKI_OBJEKTI_I_TERENI_ ODRZAVANJE_REZEIJE_NAJAM

7b. Zahtjev za refundaciju područje_C-SPORTSKI _OBJEKTI_I_TERENI_-_ODRZAVANJE_REŽIJE_NAJAM

8. Izjava o točnosti i istinitosti podataka

9. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja PJP 2024

10. Obrazac Ugovora o sredstvima 2024

autor: admin | Nov. 24, 2023

Povratak