Predavanje: Kako najefikasnije usporiti proces starenja?Predavač dr. Ivo Belan je liječnik, živi u Zagrebu gdje je završio i Medicinski fakultet. Angažiran je na području zdravstvene edukacije putem pisanja u medijima i popularnih predavanja.

Kako najefikasnije usporiti proces starenja - Ivo Balen

autor: admin | Feb. 5, 2024

Povratak