Vijesti

6. otvoreno prvenstvo grada u stolnom tenisu

Križevački stolnoteniski klub Križevci Top 12 uspješno je danas organizirao 6. otvoreno prvenstvo grada u stolnom tenisu na kojem je zaigralo 43 zaljubljenika u taj atraktivan sport u muškoj, veteranskoj i ženskoj konkurenciji. Domaćin može biti itekako zadovoljan, ne samo zbog pohvala sudionika turnira, već i odličnih rezultata svojih predstavnika. Kod seniora je treći bio Dražen Pečarić, a kod veterana od 40 do 49 godina istovjetan uspjeh ostvario je Damir Međeral. Pečarić je osvojio treće mjesto i u kategoriji veterana od 50 do 59 godina. Natjecanje je održano pod gradskim pokroviteljstvom. Vrijedni križevački stolnoteniski zanesenjaci još su se jednom potvrdili kao uzoran priređivač natjecanja koje je iznimno popularno među amaterskim stolnotenisačima.(mn)

Mlađe kadetkinje Ženskog odbojkaškog kluba „KRIŽEVCI“ treće na Županijskom klupskom natjecanju


Mlade odbojkašice Ženskog odbojkaškog kluba „KRIŽEVCI“ sudjelovale su u nedjelju, 22.2.2015. na natjecanju Bjelovarsko- bilogorske županije i osvojile izvrsno treće mjesto . Natjecanje je održano u Čazmi, u organizaciji Županijskog odbojkaškog saveza bjelovarsko- bilogorske županije , a domaćin je bio Ženski odbojkaški klub Čazma. Nastupali su klubovi iz Daruvara, Čazme, Bjelovara i Križevaca.
Rezultati utakmica:
ŽOK DARUVAR- ŽOK KRIŽEVCI 2:1 ( set-25:12, 22:25, 15:9 )
ŽOK KRIŽEVCI – ŽK ČAZMA 0:2 (set - 17:25, 9:25 )
ŽOK BJELOVAER – ŽOK KRIŽEVCI 0:2 ( set- 24: 26, 23: 25 )
Unatoč skromnim uvjetima mlada ekipa ŽOK KRIŽEVCI pokazala je dobru igru s obzirom da im je ovaj nastup ujedno i prvi službeni nastup. Iako je bilo određenih grešaka u prijemu servisa, nadoknađivale su igru praćenjem leta lopte te suradnju u obrani polja, te preciznim smečom.
Za ŽOK KRIŽEVCI su nastupale: Anja Ileković, Asja Kantar, Iva Florenino, Jana Sukalić, Lucija Hum, Antonia Tea Beroš, Emma Skalički, Nela Štubelj, Paula Krnjić, Lucija Mušlek, Tea Čapek i Mia Jurić.

Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je raspisao Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada (ENU-10/2015).

Iz Fonda su nam potvrdili da su sportski objekti prihvatljivi ako su u vlasništvu JL(R)S, što znači da je to odlična prilika za sufinanciranje radova koji su u planu ili dosad nisu mogli biti realizirani zbog nedostatka novca.

 

Sve sportske udruge koje znaju da postoji potreba za obnovom sportskih objekata pozivamo da prouče uvjete natječaja i, ako procijene da postoji interes, da pristupe JLS radi dogovora oko prijave projekta.

 

Pregled prihvatljivih troškova ulaganja možete pogledati ovdje.

Navodimo samo neke primjere:

- krov (npr. krovni pokrov, konstrukcija, toplinska izolacija),

- vanjski zidovi (npr. fasada, termo žbuka),

- pod (npr. estrih, toplinska i hidroizolacija),

- stolarija (npr. uklanjanje stare, dobava i ugradnja nove),

- zamjena energenta (prijelaz na plinsko grijanje),

- grijanje (npr. kotlovi, spremnici ogrjevne vode),

- hlađenje (npr. oprema i pribor za spajanje, ugradnja),

- prozračivanje (uređaji s povratom otpadne topline),

- unutarnja rasvjeta (npr. energetski učinkovita rješenja – LED tehnologija) itd.

 

U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih informacija o natječaju.

 

Naziv natječaja:

-          Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada (ENU-10/2015)

 

Nositelj natječaja:

-          Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

Prihvatljiv ponuditelj (prijavitelj projekta):

-          JL(R)S

 

Prihvatljivo ulaganje:

-          povećanje energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama te projekti građenja novih niskoenergetskih nestambenih zgrada

 

Predmet sufinanciranja:

-          postojeće građevine koje su izgrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta[1], te građevine čija je izgradnja u tijeku[2] ili se planira[3]

 

Stopa sufinanciranja:

-          40 – 80 % (ovisno o stupnju razvijenosti JL(R)S)

-          vrijednost indeksa razvijenosti vaše JL(R)S provjerite na http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=405  

 

Iznos pomoći:

-          do 1.400.000 kuna

 

Opravdani troškovi ulaganja:

-          troškovi građenja i obnove nestambenih zgrada i stručni nadzor uključujući PDV

 

Rok za prijavu:

-          30. ožujka 2015.

 

Kriteriji za ocjenjivanje:

 1. postotno smanjenje Qhn,d[4]
 2. smanjenje potrošnje energije (kWh/god)

-          veće smanjenje potrošnje energije (kWh/god) donosi više bodova

-          manji odnos investicije (s PDV-om) i godišnje uštede energije (kWh/god) donosi više bodova

 1. smanjenje emisije CO2

-          veće očekivano godišnje smanjenje ispuštanja CO2 (t/god) donosi više bodova

-          manji odnos investicije (s PDV-om) i očekivanog godišnjeg smanjenja ispuštanja CO2 (kn/t/god) donosi više bodova

 1. period izgradnje nestambene zgrade
 2. financijski kriterij

 

Natječajna dokumentacija koju JLS treba pripremiti:

 1. Naslovna stranica s nazivom ponuditelja, nazivom projekta i datumom

-       original

 1. Popis priložene dokumentacije s brojevima stranica

-       original

 1. Prijavni obrazac (u privitku)

-       popunjen u cijelosti

-       potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe

-       u tiskanom i digitalnom obliku (.doc format) na CD/DVD-u

-       original

 1. Opis projekta:

-       ciljevi projekta s podacima o opremljenosti projekta, odnosno spremnosti na izvođenje, ocjena očekivanih učinaka u području energetske učinkovitosti

-       opis postojećeg stanja s tehničkim podacima

-       opis planiranog tehničkog rješenja

-       financijska, gospodarska, tehnička i kadrovska sposobnost ponuditelja

-       terminski plan provedbe projekta i povlačenja sredstava fonda

 1. Izjava o zaokruženoj financijskoj konstrukciji ulaganja u projekt s naznakom svih izvora financiranja i učešćem sredstava Fonda

-       original potpisan i ovjeren od strane ponuditelja

 1. Glavni projekt za projekt, tj. radovi koji se prijavljuju na natječaj

-       original i

-       kopija

 1. Proračun uštede energije

-       original i

-       kopija

 1. Troškovnik opreme, radova i usluga s naznačenim jediničnim cijenama

-       original i

-       kopija

 1. Akt kojim se odobrava građenje ili izjava nadležnog tijela za prostorno građenje i gradnju, odnosno ovlaštenog projektanta da za izvođenje radova u skladu s glavnim projektom nije isti potreban prema Pravilniku o jednostavnim građevinama

-       original i

-       kopija

 1. Izjava ovlaštenog projektanta da zgrada nije kulturno dobro

-       original i

-       kopija

 1. Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja ne starija od 30 dana od datuma objave ovog natječaja

-       original

 1. Zemljišno-knjižni izvadak za predmet projekta ne stariji od 30 dana od datuma objave ovog natječaja

-       original ili

-       kopija

 1. Dokaz da je zgrada postojeća u smislu odredbi važećeg Zakona o gradnji ili sukladno posebnom zakonu s njom izjednačena

-       original ili

-        kopija

 1. U slučaju da se brojevi čestica navedeni u zemljišno-knjižnom izvatku i dokumentaciji iz točke 13. ovog natječaja razlikuju, treba dostaviti uvjerenje/potvrdu nadležnog ureda za katastar o identifikaciji čestica
 2. Izjava o osiguranju vlastitih sredstava za provedbu projekta s naznakom odgovarajuće stavke u proračunu ovjerenu pečatom i potpisom ovlaštene osobe ponuditelja, odnosno Izjavu da će se vlastita sredstva za provedbu projekta osigurati rebalansom proračuna ukoliko ista nisu bila planirana ovjerenu pečatom i potpisom ovlaštene osobe ponuditelja

-       original

 1. Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da li se PDV u računima za utvrđivanje opravdanih troškova Fonda koristi ili ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju, ovjerenu pečatom i potpisom ovlaštene osobe ponuditelja

-       original

 

Način podnošenja ponude:

- u zatvorenoj omotnici

- na omotnici mora biti naveden naziv i adresa ponuditelja:

Naziv JL(R)S

Ulica i broj

Poštanski broj i mjesto

- na omotnici mora pisati:

PONUDA na Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada (ENU-10/2015) – NE OTVARAJ

- poslati preporučenom poštom na adresu:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

 

Upite o uvjetima natječaja možete postavljati izravno Fondu na tel. 0800 200 170 ili e-poštom na og-natječaj@fzoeu.

U privitku Vam dostavljamo prijavni obrazac iz kojega također možete vidjeti što je sve potrebno za pripremu projekta.

 

+

 

 

Vaša kontakt točka za informacije o EU potporama za sport

 

 

[1] Građevine za koje je pokrenut postupak legalizacije nisu prihvatljive sve do pravomoćnog okončanja postupka.

[2] Predmet natječaja nisu zgrade koje su namijenjene za daljnju prodaju.

[3] Nove nestambene zgrade su prihvatljive samo ako su energetskog razreda A.

[4] Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje.

Revijalno izdanje juniora za kraj prvenstva i potvrda trećeg uzastopnog naslova prvaka

Dvorana Ljudevit Modec

KRIŽEVCI

Prvi sudac: Sandro Matus Sudac: Ivan Svoboda

 

 KRIŽEVCI:

Kranjčić I. 11, Končurat B. 2, Rešetar L. 2, Sačarić B. 9, Mergon H. 4, Horvat L. 6, Topić A. 23, Palijan M. (cap) 10, Cetl N. 2, Ferenčak M. 6, Pepelko A. 0, Bolčić R. 4, Svoboda N. 2, Husinec F. 4.

Trener: Bolčić Matej 

 

PITOMAČA:

Vončina K. 2, Lovreković L. 7, Balić A. 1, Horvat M. 7, Švarbić L. 4, Kirin N. (cap) 16, Barčan Ž.L. 8.

Trener: Rengel M.

 

M18 KZ PIT 02

 

Posljednje, 14.kolo svog matičnog prvenstva juniori Križevaca su odradili u Modecu, gdje su u srijedu navečer ugostili Pitomaču. Naslov prvaka – treći uzastopni – osigurali su već u kolu prije, kod Bjelovara, baš kao i kartu za sjeverni play-off sa maksimalnim brojem bodova koje prenose iz matičnog prvenstva. Ogled protiv posljednjeg na tablici, Pitomače, 'žapci' juniori su odradili bez 'putnika' Vjerana i Marka, ali su se zato za ovu prigodu pojačali, dvojicom dječaka i jednim pretkadetom. Roko i Noa, nakon što su silom neprilika nedavno debitirali i u seniorskom zapisniku, posljednjeg su kola prvenstva, zajedno sa pretkadetom Franom, upisali i juniorsku 'kapicu'.

 

Oko rezultata nije bilo nikakvih nedoumica. Ovaj šareni i produženi juniorski roster više se posvetio svom međusobnom nadmetanju, pa je utakmica protekla u revijalnom, All star ozračju za kraj prvenstvene sezone 2014/15.

 

'Žapci' su si jučer navečer mogli priuštiti nešto opušteniji pristup, ali već od danas kreću puno ozbiljnije, budući da im tek sada predstoji najvažniji posao sezone – sjeverni play off - a ne želimo gledati previše unaprijed, pa ćemo se okaniti i dugoročnijih prognoza.

Klara Katavić i Danijel Miklečić najuspješniji sportaši Županije

U Križevcima je održano proglašenje najboljih sportaša Koprivničko-križevačke županija
Klara Katavić, Danijel Miklečić, Podravka Vegeta i AK Križevci
Mlada karate reprezentativka Klara Katavić iz križevačkog kluba KTC, europski prvak u tjelograditeljstvu Danijel Miklečić iz Fitness kluba Body Fit Križevci, rukometašice Podravke Vegete i atletska ekipa Križevaca u krosu proglašeni su najuspješnijim sportašima Koprivničko-križevačke županije za prošlu godinu na svečanosti u ponedjeljak u Križevcima u tradicionalnom izboru županijske Zajednice sportova. Za prestižni naslov najbolje ženske ekipe zaslužne su: Antonia Jukić, Andrea Čović, Tina Gavranić, Iva Pongrac, Dina Havić, Jelena Živković, Lea Vukojević, Ekaterina Nemaškalo, Ena Zagorščak, Vesna Milanović Litre, Marijeta Vidak, Mirjana Milenković, Jelena Trifunović, Ivana Kapitanović, Ivana Dragišić, Anita Poljak, Iva Papac, Ivona Mrđen i trener Goran Mrđen, a seniorski kros sastav AK Križevci činili su Rudolf Kralj, Ognjen Mergon i Marijo Evačić s trenerom Dragom Palčićom.
Najperspektivniji sportaši su boksač Antonio Tkalčić iz koprivničkog kluba David i Ivana Babić iz Streljačkog športskog kluba Podravka. Najperspektivnije ekipe su kadetska postava rukometnog kluba Podravka i juniori Streljačkog kluba Križevci 1252. Najuspješniji sportski trener je Renato Kovačić iz Streljačkog športskog kluba Podravka, a zaslužni sportski djelatnik Stjepan Peršin koji se istaknuo radom u nogometnim klubovima Polet iz Glogovnica i NK Križevci te posebno Motociklističkom klubu Križevci, a ujedno je i predsjednik Hrvatskog motociklističko saveza. Najuspješnija sportašica s invaliditetom je Ivka Mihalić iz Športske udruga tjelesnih invalidida Đurđevac, a kod sportaša Vladimir Grošanić iz Kuglačkog kluba osoba s invaliditetom Đurđevac. Kod sportskih ekipa osoba s invaliditetom najuspješniji su Športska udruga tjelesnih invalida Đurđevca u visećoj kuglani s postavom Božica Markovica, Mirjana Šandor, Nada Mesar, Ivka Mihalić i Marija Fuček te tamošnji kuglački klub u sastavu Vlado Grošanić, Ivan Šimatović, Marijan Maljak, Marijan Vukres, Franjo Vokšan i Stevo Preksavec. Priznanja za iznimna postignuća dodijeljena su motokrosistu Dominiku Piskoru iz Motokluba Karas team iz Kozarevca i Marku Sremecu iz Ronilačkog kluba Šoderica.
Priznanja su dodijeljena i nominiranima po kategorijama. Primili su ih perspektivne sportašice Valentina Belušić iz Hrvačkog kluba Podravka, Lorena Lončarić iz Streljačkog športskog kluba Podravka, Matea Radošević iz Boks kluba David i Paula Rakijašić iz Atletskog kluba Križevci, perspektivni sportaši Emanuel Evačić iz AK Križevci, Alen Fodor iz Hrvačkog kluba Podravka, Bruno Katavić iz Karate kluba KTC i Tomislav Šaško iz Karate kluba Koprivnica. Za najboljeg sportaša bili su još nominirani Luka Đurđ iz Ronilačkog kluba Šoderica, Rudolf Kralj iz AK Križevci, Hrvoje Kuzmić iz ŠRK Koprivnica i Zoran Žilić iz AK Koprivnica, za žensku sportsku ekipu ŠRK Koprivnica, Teniski športski klub Koprivnica, Twirling klub Koprivnica i prva ekipa Športskog kuglačkog kluba Podravka, za mušku ekipu AK Koprivnica, motociklistička ekipa Križevaca u cestovnim moto utrkama, prva ekipa Športskog streljačkog kluba Podravina i Ronilački klub Koprivnica. Za najperspektivniju ekipu bile su nominirane i juniorska ekipa ženskog košarkaškog kluba Podravac Virje i mlađekadetska ekipa AK Križevci, a kod mladića juniori Motociklističkog kluba Karas team iz Kozarevca, kadetska ekipa rukometnog kluba Koprivnica i kadetska ekipa košarkaškog kluba Radnik Križevci. Sportašima su na postignućima čestitali gradonačelnik Križevaca Branko Hrg, predsjednik Zajednice sportova Stanislav Lovković i koprivničko-križevački župan Darko Koren, a, uz njih, priznanja su najboljima uručili pomoćnik glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora za lokalni sport Siniša Krajač, tajnik županijske Zajednice sportova Branko Zorko i predsjednik Nadzornog odbora Zajednice sportova Ivan Pal. U programu je sudjelovao i plesni par koprivničkog Ritma, Marina Tomac Rojčević i Neno Rojčević, a u podjeli priznanja pripomogle su i članice Križevačke djevojačke straže. Maurizio Novosel

Kralj i Mergon prvaci HrvatskeU sklopu atletskog mitinga u Beču, u subotu je održano i dvoransko seniorsko atletsko prvenstvo Hrvatske na kojem su nastupila četvorica križevačkih atletičara. Prvacima države postali su Rudolf Kralj na 800 metara i Ognjen Mergon na 1500 metara. Kralj je pobijedio s postignućem 1 minuta 52 sekunde i 85 stotinki, ali je zaostao za normom za predstojeće Europsko prvenstvo u Pragu za nešto više od pola sekunde. Mergon je na 1500 metara pobijedio s postignućem 4 minute i 92 stotinke sekunde. U utrci na 3000 metara osmi je bio Emanuel Evačić s rezultatom 9 minuta 12 sekundi i 67 stotinki, a na 400 metara deseti je bio Maks Brčić s postignućem 54 sekunde i 87 stotinki. 

Rudolf Kralj nastupit će sljedeće subote u Istanbulu na Balkanskom dvoranskom prvenstvu. 

Briljantna utakmica 'žabaca' juniora

Juniorska postava košarkaškog kluba Križevci potvrdila je prvo mjesto u područnom natjecanju jučerašnjom uvjerljivom pobjedom u Bjelovaru 89:68.

Pobjedom u Bjelovaru potvrdili naslov prvaka i prenose maksimalne bodove u razigravanje na sjeveru