Članovi Izvršnog odbora su :

             Josip Šikić – predsjednik Zajednice

             Damir Kemenović- član

             Mladen Klasić - član

             Ivica Katavić- član

             Stjepan Peršin- član

             Ivan Vuk- član

             Damir Međeral- član

 

                    

      Članovi Nadzornog odbora su :

             Dražen Bokan – predsjednik Nadzornog odbora

             Miroslav Tkalec - član

             Goran Gregurek- član